Кои са според Вас най-ценните формули и функции в Excel?

Мнения 133 гледания

Както знаем, в Еxcel има много функции, може ли дадете вашите примери. 

Отговори (3)

Зареждане...
general2
#

Давам пример за няколко важни функции: 

VLOOKUP функция,ABS функция,ACCRINT функция,AND функция,SUM,FTEST

Коментиране 0
Съгласен0Против

Няма коментари

general
#

Според мен най важни функции които свързани с аритметично действие.

Коментиране 0
Съгласен0Против

Няма коментари

general
#

Споделям няколко важни функции: =SUM(), =MIN(), =MAX(), =TRIM(), =COUNT(), =LEN(), =NETWORKDAYS(), =CONCATENATE().

Коментиране 0
Съгласен1Против

Няма коментари